Edith Holden

Trenutno nije dostupna
No
Kategorija: 
Warner ruže
Selekcionar: 
Christopher H. Warner (Velika Britanija, 1988).
Boja: 
Narandžasto braon
Dimenzije: 
Visina od 100 do 120 cm. Širina od 50 do 70 cm
Miris: 
Umeren
Obnavljavnje cvetanja: 
Odlična